Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

spalonymost
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
spalonymost
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy

May 07 2017

spalonymost
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
spalonymost
spalonymost
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
spalonymost
spalonymost
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

April 05 2015

spalonymost
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
spalonymost
Ciekawe, czy to już rzeczywiście koniec. Jeśli tak, to jest całkiem sympatycznie. Wykąpmy się jeszcze raz w tych spranych gestach, kawałach i docinkach, wypijmy jeszcze kilkadziesiąt ślepych bruderszaftów, by następnego dnia po południu, umyci i ogoleni, ze zmiażdżoną głową, po czterech kawach stawić czoło dojrzałości.
— Żulczyk!
spalonymost
spalonymost
Ma nieruchomą twarz kogoś, kto zupełnie nie rozumie, co się stało, ale powoli dociera do niego, że stracił coś, co jest dla niego najważniejsze.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat viaabsurdlife absurdlife
spalonymost
Jest typem człowieka, o którym nie potrafię powiedzieć, czy jest fabrycznym durniem, czy zgłupiał po drodze.
— Ślepnąc od świateł.
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaabsurdlife absurdlife
spalonymost
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaabsurdlife absurdlife
spalonymost

Czasem poznajesz kogoś kto od razu jest taki jak ma być.

— zostań, jeśli kochasz

January 13 2015

spalonymost
Są sprawy, których nie zapijesz wódką. 
— Miuosh
spalonymost
spalonymost
Bo się wkurwiam tym mocniej, im bardziej coś kocham.
— Kuba Knap
spalonymost
Czasem kiedy myślę o tym, co robiłam, ile dałam, żeby go zdobyć, żeby mnie kochał, myślę o tym i jest mi wstyd. 
spalonymost
Wydaje nam się, że na świecie jest tylko jedna osoba, którą możemy kochać. A później spotykamy kogoś innego i dziwimy się, że kiedyś tak myśleliśmy.
— Greys Anatomy
spalonymost
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl